zondag 18 december 2011

... de Tweede Zin ...

Het feit dat ik mijn vorige zin ‘de eerste’ heb genoemd, wat een vage belofte inhield dat er ooit eens een tweede zin zou volgen zodat het uitblijven ervan nu als zinloos wordt ervaren en dit begrijpelijkerwijze vele vragen oproept bij zowel de trouwe als de toevallige lezer, heeft er toe geleid dat ik hier en nu, na ettelijke maanden blogstilte, dit euvel wil verhelpen en met enkele welgekozen toetsaanslagen de lang verwachte tweede zin – zonder daarbij een toekomstige derde zin te suggereren - aan mijn internetdagboek toevertrouw zodat er een einde komt aan de eenzaamheid van die éne zin en ik de gelegenheid krijg om het geduld van enkele lieve mensen, die mij maar niet kunnen vergeten (J), eindelijk eens te belonen en om, met het naderende jaareinde in het verschiet, nu reeds mijn wensen te uiten voor

gezellige en vreugdevolle kerstdagen en
een gelukkig en gezond Nieuwjaar!